Bởi {0}
logo
Dalian Yima Garment Accessories Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Treo thẻ, nhãn quần áo, da & nhãn truyền nhiệt, Bản vá thêu, gói
Years in industry(12)Annual export US $1,000,000Supplier assessment proceduresOn-site material inspection